AHMIBAH TRI-CHAMPION OF THE XXXVII HYUNDAI INTERNATIONAL POLO TOURNAMENT